Soyak Olympiakent Site Yönetimi

Kalite Politikamız

"Önce İnsan" İlkemiz Doğrultusunda

  • Site Sakinlerimizin yaşam standartını yükseltmek için, sosyal adalet ilkesiyle kalite hizmet ile çağdaş bir sitenin tüm faydalarını doğal değerlerini koruyarak, mevcut ve gelecekteki gereksinimlerini, beklentilerini karşılayacak kalitede, sürekli ve güvenilir bir hizmet sunmayı,
  • Olympiakent'te yaşam kalitesini ve "Soyak Olympiakent" marka bilincini artırmayı,
  • Site sakinlerimizin yönetime aktif katıllımını sağlayacak mekanizmaları oluşturmayı ve uygulamayı,
  • Çalışanlarımızın memnuniyetini sağlayarak donanımlarını, eğitim düzeylerini, bilgi ve becerilerini artırmak suretiyle daha etkin ve verimli bir hizmet sunmayı,
  • Site sakinlerimizin memnuniyeti, eğitimli ve güler yüzlü personelimiz ile hızlı, etkin bir şekilde sağlamayı

Taahhüt ederiz. 

SİTE YÖNETİMİ