Soyak Olympiakent Site Yönetimi

Soyak Olympiakent inşaatlar deprem yönetmeliğine uygun tasarlanarak yapılmıştır. Tüm bloklarn altnda ayrı ayrı sondaj çalışması ve saha bütününde jeofizik çalışmalar(rezistive-özdirenç ölçümleri ve sismik kırılma ölçümleri) yapılmıştır. İTÜ‘den onaylı zemin etüd raporlarmız mevcut olup, proje süresince İTÜ zemin kürsüsünden danışman hoca kontrolünde çalışılmaya devam edilmiştir. Genel olarak İnşaat sistemi radye temel üzerine tünel kalıptır. Ancak Geoteknik Danışmanın gerekli gördüğü durumlarda bazı bloklarda İTÜ’den danışmanımızın öneri ve kontrolleri doğrultusunda zemin ıslah yapılmıştır. Zemin ıslahında kullanılan sistem "Fore Kazık" uygulamasıdır. Fore Kazık zemin ıslah uygulaması yapılan bloklar: G7-G8,E11,E12,D7,G15-G16,H15-H16,H19-H20,,H21-H22 'dır.